Proč je důležitá analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov má za úkol zjistit, jaké výrazy vyhledávají zákazníci ve vyhledávačích a podle závěrů volí vhodná klíčová slova tak, aby se zobrazovala při vyhledávání. Tato analýza je také šikovným pomocníkem pro správu PPC, tvorbu obsahové strategie, přípravu propagačních materiálů, zprávu sociálních sítí nebo analýzu konkurence.

Co znamená analýza klíčových slov

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o proces, během kterého dochází ke zjišťování, jaká slova nebo fráze hledají uživatelé internetu ve vyhledávačích (v našich podmínkách se jedná nejčastěji o Google či Seznam) a v jakém množství se jednotlivé vyhledávané výrazy objevují. Takto získané přehledy pak slouží, kromě jiného, pro optimalizaci existujícího obsahu nebo se dají využít v případě, kdy se vytváří obsah nový. Díky tomu můžeme efektivnějším způsobem oslovit jak stávající, tak i nové zákazníky.

Klíčová slova jsou šikovným pomocníkem během procesu definování obsahu nacházejícího se na konkrétní stránce. Díky nim se snáze vytváří obsah relevantní, který se dá velmi snadno vyhledat. Analýza prováděná pro e-shopy může zjistit, jaké produkty a především jejich vlastnosti zákazníci hledají.

Po provedené analýze klíčových slov získáme přehled vhodných výrazů, které se stanovou šikovnými pomocníky při tvorbě stránek, můžeme je využít pro tvorbu obsahu samotného webu, pro PPC (placenou propagaci) a využijeme je také při různých aktivitách zaměřených na marketing. Slouží při nastavování filtrů jednotlivých produktových kategorií, pomáhají tvořit obsah jednotlivých vstupních stránek, optimalizují stránky stávající a vytvářejí základ pro stránky nově vznikající.

Analýze je potřeba věnovat dostatek času. Jeho rozsah se odvíjí od šířky tématu a také od počtu klíčových slov. Slova je potřeba vytřídit a zařadit do kategorií.