Přiveďte na svůj web více návštěvníků. Pomohou meta title a meta description

Aby byl váš web úspěšný a našli jej vaši budoucí zákazníci a klienti, je potřeba správně vytvořit meta tagy. Patří mezi ně meta title a meta description.

Meta tagy a jejich úkoly

Mají za úkol krátce popsat, co naleznete na konkrétní URL adrese. Díky tomu pomohou vyhledávačům v orientaci obsahu vašeho webu. Mezi nejznámější patří meta title a meta description. Zapomenout nesmíme ani na keyword.

Meta title

Jsou nejvíce viditelné, vyhledávače jim dávají největší váhu, zobrazují se ve výsledcích hledání a také je vidíte v záložkách prohlížečů.

Ve správně napsaném meta title by mělo být obsaženo klíčové slovo. Mělo by být však umístěno přirozeně. Může být skloňováno, v jednotném či množném čísle. Objevit by se mělo hned na začátku titulku. Meta title by mělo co nejpřesněji popsat obsah stránky a každému by z něj mělo být hned jasné, co na konkrétní webové stránce nalezne.

Chcete-li návštěvník přilákat, musí znít lákavě, jinak danou stránku nerozkliknou.

Délka meta title je do 60 znaků včetně mezer.

Meta description

Jedná se o popisek s obsahem dané stránky. Naleznete jej hned pod meta titulkem. Jeho úkolem je nalákat návštěvníky. Měl by na ně také cílit.

Jeho délka je v rozmezí 110-160 znaků, včetně mezer. Delší by vyhledávače nemusely zobrazit. V popisku by se měla opět objevit klíčová slova zařazená přirozeně. Popisek by měl přesně popsat, co daná stránka obsahuje. Pokud chcete, aby návštěvník na vaši stránku klikl, přidejte do popisku výzvu.