Linkbuilding – je důležitý pro vaši značku?

Na pojem linkbuilding asi narazíte, s největší pravděpodobností, v souvislosti s online marketingem. Jedná se o získávání zpětných odkazů.

Co znamenají zpětné odkazy?

Mohou být interní nebo externí. Interní odkazy fungují v rámci jednoho konkrétního webu – odkazují na články nebo informace na daném webu. Externí odkazují na web z jiného zdroje. Odkaz umísťujeme na anchor text – viditelný text hypertextového odkazu.

Pojem linkbuilding

Jedná se o metodu, která buduje zpětné odkazy na konkrétní web. A proč je tak důležitý? Jedná se o velmi důležitý signál, který souvisí s hodnocením ve vyhledávačích. Pomáhá zvyšovat popularitu a věrohodnost konkrétního webu. Díky tomu se tak stránky dostanou na lepší pozice ve vyhledávačích. Tím roste jejich návštěvnost a rozšiřuje se tak povědomí o konkrétní značce. Díky linkbuildingu zákazník snáze nalezne to, co hledá.

Komu je určený?

Pro každého, kdo chce využívat jeho výhody. Používají jej ti, kdo chtějí zvýšit své tržby a návštěvnost webu, chtějí zviditelnit svůj web, zvýšit povědomé o své značce, o nabízených službách či produktech. Chtějí být věrohodní.

Jakým způsobem získávat zpětné odkazy?

Možnosti jsou různé – můžete se zaregistrovat do významných katalogů. Mezi další způsoby získávání zpětných odkazů patří různé články, recenze, reference nebo třeba spolupráce s blogery. Zpětné odkazy lze budovat aktivně či pasivně. Aktivní budování je cílené – sami o něj usilujete, odkazy sami vytváříte. Pasivní spočívá v doporučení či odkazování jinými lidmi nebo stránkami samovolně, díky vašemu kvalitnímu obsahu.