Co je normostrana?

Normostrana (NS) je pojem, se kterým se setkávají studenti při psaní své závěrečné práce a povolání, při kterých je naceňovaný psaný nebo překládaný text. Co to tedy normostrana vlastně je?

Pojem a obsah slova normostrana

Jedná se o textovou stránku, která má pevně stanovenou délku. Nejčastěji je to konkrétní počet znaků, včetně symbolů a mezer.

Některé státy využívají počet slov. V ČR se používá 1 800 znaků, včetně symbolů a mezer. To odpovídá přibližně 250 slovům. Závazný je však počet znaků, včetně mezer. V některých zemích západní Evropy je to číslo menší, konkrétně 1 650 znaků, včetně symbolů a mezer. Německo a Polsko má stanovenou délku NS na 1 500 slov, včetně mezer a znaků. V USA se NS počítá na slova, těch je stanovených 250.

Jak zjistíme počet znaků v MS Word nebo OpenOffice? Postačí označit text, nebo jeho část a vybrat volbu Nástroje – Počet slov.

POZOR

Normostrana neodpovídá formátu stránky A4, ale zpravidla má méně textu. Je to dáno tím, že na délku fyzické stránky má vliv velikost použitého písma, řádkování a nastavené šířky jednotlivých okrajů.

Proč právě 1 800?

Toto číslo souvisí s obdobím, kdy se pro psaní textů používaly klasické psací stroje. U nich byla dána přesná velikost písma a přesné řádkování. To bylo nastavené na dvojité a to z důvodu korektury, každý druhý řádek byl prázdný a sloužil pro případnou opravu. Na stránku se vešlo 30 řádků a v každém pak bylo 60 znaků, celkem tedy 1 800.

Cena za NS u copywritingu

Při psaní PR nebo článku do blogu se standardně píše 1 NS. Můžete si však objednat i stránek více.

Jakým způsobem se určuje cena? Nejčastěji se jedná o cenu za NS nebo hodinu práce. V případě ceny za NS se výsledná částka snáze počítá, nepromítají se v ní však další činnosti s psaním textů spojené. Ty zahrnují seznámení s klientem nebo cílovou skupinou, rešerše a korektury.

Tyto činnosti jsou zahrnuty v sazbě hodinové, která se však hůře dokládá. Někdo totiž pracuje rychleji, další zase potřebuje času více.